Mido w gronie Pracodawców DIMAQ

Należąca do Chapter2 agencja mediowa Mido przystąpiła do programu Pracodawców DIMAQ.

Jak czytamy na stronie certyfikatu DIMAQ, jest to międzynarodowy standard kwalifikacji marketingu digitalowego. Weryfikuje wiedzę w 12 obszarach marketingu cyfrowego. Pozwala na porównywanie i ewaluację kompetencji specjalistów digitalowych. Natomiast znakiem Pracodawca DIMAQ posługują się firmy, które zatrudniają profesjonalistów posiadających ten certyfikat. Co więcej, system recertyfikacji umożliwia ciągłe aktualizowanie kompetencji cyfrowych.

Anna Nazar, dyrektor zarządzająca agencji mediowej Mido podkreśla: Przystąpienie do programu jest potwierdzeniem międzynarodowych standardów usług marketingu digitalowego świadczonych przez nasz zespół. Zobowiązuje też nas do utrzymania odpowiedniego standardu środowiska pracy, włączając w to aktywne wspieranie zespołu w recertyfikacji, czy poszerzaniu kwalifikacji. Mówi się, że dobry przykład idzie z góry. W Mido, nie tylko ja – jako dyrektor zarządzająca – ale również headzi specjalizacji digitalowych i znaczna część naszego zespołu, posiadamy aktualny certyfikat DIMAQ Professional. Będziemy dążyć do 100% certyfikacji w zespole.

Dla wszystkich interesariuszy tego programu jest to rozwiązanie win-win. W torcie reklamowym udział wydatków na kampanie digitalowe nieprzerwanie rośnie. Dlatego klienci mają prawo oczekiwać od swoich agencji, aby były digital fluent. Przystępując do programu niniejszym potwierdzamy: „I'm in”. Firmy, które nie mają wysokiej klasy specjalistów marketingu digitalowego skazują się na niebyt branżowy. My jesteśmy gotowi na pełną cyfryzację – dodaje Anna Nazar.

Metodologia DIMAQ została opracowana przez ekspertów powołanych przez IAB Polska pod nadzorem merytorycznym Branżowej Rady ds. Kompetencji IAB Polska. Standard posiada rekomendację IAB Europe.

Agencja mediowa Mido jest częścią ekosystemu komunikacyjnego Chapter2, w skład którego wchodzą agencja reklamowa Keino, agencja kreatywna FCB&theMilkman, dom produkcyjny Joho oraz platforma Sustainable Brands Poland.

Szymon Marek

Autor: Szymon Marek

Marketing Director

Kontakt: biuro@keinogrupa.pl